Computable AwardsNomineren

AI Award

Dutch Applied AI Award
Naam van het project/de oplossing/het bedrijf
Algemene beschrijving van het project/de oplossing/het bedrijf (nog 250 woorden) *
Applied AI: in hoeverre is de oplossing al geïmplementeerd, wordt het gebruikt door de beoogde doelgroep en hoe groot is het aantal (potentiële) klanten of het aantal mensen dat met deze innovatie direct of indirect worden geholpen? (nog 250 woorden)
Uniekheid: in hoeverre is de innovatie de enige in zijn soort, is het nooit eerder op de markt gebracht en kan het doel van de innovatie niet op een andere manier worden behaald? (nog 250 woorden)
Responsible AI: geef een toelichting op de transparantie, privacy, fairness, etc. (nog 250 woorden)


Wat zijn de contactgegevens van de genomineerde?

Naam *
E-mailadres *
Telefoon *


Het kan zijn dat de redactie nog vragen heeft. Waar kunnen wij u bereiken?

Naam *
E-mailadres *
Telefoon *

NB: Deze gegevens worden enkel gebruikt om contact op te nemen in geval van vragen. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.

Akkoord *


Ik verklaar hierbij dat tekst rechtenvrij is en door mij gepubliceerd mag worden. Ik vrijwaar de eigenaar van Computable voor alle claims en daarbij ontstane kosten die uit publicatie hiervan zouden kunnen voortvloeien.
Tevens ga ik akkoord met de algemene voorwaarden van de websites van Jaarbeurs b.v. en de hier bovenin genoemde spelregels.
Jaarbeurs b.v. gaat zorgvuldig en veilig om met uw persoonsgegevens. Meer informatie over hoe we omgaan met uw data lees je in het privacybeleid.